Fikk nytt liv og ny kropp med SOV vegetoterapi

 

fikk nytt liv

Fikk nytt liv og ny kropp med SOV vegetoterapi  – En pasient hos Kjell Standal, Bergen, Norge

Dette er en ny tilnærming til realiteten. Det å forstå at grunnlaget for alle våre handlinger er hvordan ble vi innført i realitetsorientering og på hvilke premisser ble vi fortalt om hva den virkelige verden egentlig er.

Vel plassert hos terapeuten fikk han to greie beskjeder. Her var det for det første viktig å være klar over at det var han selv som måtte gjøre jobben. I tillegg la terapeuten vekt på at han skulle være med hele veien, helt ned i mørket. Dette skapte trygghet og tillit.

-Alt første behandlingstime ploppet det bilder opp for øynene mine, og det skjedde masse. Endelig hendte det noe som jeg opplevde som viktig! Jeg måtte spørre Standal hva det var som skjedde, og han forklarte at det var innesperret raseri som kom ut.
Smertene i brystet ga seg etter meget kort tid, men veien frem var likevel lang.- Jeg har følt det som om det er digre lag med pannekaker i ulik tjukkelse jeg skulle jobbe meg gjennom. Hver gang jeg har kommet et stykke og følt meg ren som en nyfødt, kommer en ny runde mørke. Jeg har måttet avbryte ferier og reise hjem og få behandling og jeg har hatt solide nedturer hjemme. Men underveis har jeg fått et nytt liv, overskuddet er tilbake og jeg har virkelig fått troen på fremtiden. Samværet med familien er totalt fornyet, og nå jeg jeg spent på hva fremtiden vil bringe, hvem som egentlig er i ferd med å vokse frem inni meg, sier han.

Gjennom behandlingen har han fått klarhet i en god del hendelser fra barndommen som han ikke husket selv. I tillegg har han fått forståelse for hvilke konsekvenser hendelser han selv husker, virkelig har hatt for hans utvikling. Dette kan for eksempel være kommentarer og utsagn fra voksne i de første leveårene. Ordene, som han som barn måtte akseptere og tolke som den voksnes rett, la seg som piskeslag i kroppen.

Avdekker kroppens hemmeligheter

– Vegetoterapi er opplevelsesorientert, vi bruker få ord.

Om pasienten ikke opplever noe han synes er vesentlig for seg i løpet av de fem første timene, kan vi gi oss, sier Kjell Standal. Han er psykolog, spesialist i klinisk psykologi og spesialist i klinisk nevropsykologi, samt vegetoterapeut med egen praksis i Bergen.

Kroppen husker

Hvordan kan det være at kroppen kan huske hendelser du selv forlengst har glemt?- Alle har møtt mennesker som sier noe pent og forsøker å smile, mens du i virkeligheten oppfatter at de flekker tenner. Da stoler du mer på kroppens budskap enn ordene og det påtatte smilet. Vedkommende vet ikke selv hva som er fatt, men kroppen husker det og formidler sin historie om lidelse.
Kropper kan fortelle at mennesker har mye å bære på – noen bærer andres liv iden forstand at de påtar seg ansvar for andre langt utover det som er akseptabelt. Slikt kan man få vonde armer og krøkt rygg av! Noen er kronisk skremt og møter mennesker med redsel – uten å huske hva som en gang skremte dem så grundig at følelsen satte seg fast.

SOV Vegetoterapi har som siktemål at hele mennesket, tankene, følelsene og kroppen, skal heles. Dette er en prosess som nødvendigvis må ta tid.


Fra barndommen

Hos de aller fleste kan smertene og lidelsen spores tilbake til de første barneårene, da personligheten ble utviklet i nær kontakt med omsorgspersonene. Fire traumatiske hendelser går igjen hos mange av pasientene som kommer til behandling. De kan ha blitt slått, tvangsforet, stengt inne eller misbrukt. Dette er ofte forhold som pasienten ikke er klar over, men som blir avdekket over tid.

– Barn er flinke til å tilgi foreldre. De er nødt til å gjøre det, for å berge seg selv og for å kunne sikre seg at de overlever rent fysisk. Noen må jo gi de klær, mat og husly. Etter mitt syn er det meningsløst å snakke om en lykkelig barndom, man kan snarere heller si mer eller mindre dramatisk. For mange er saken at man har trengt til side det vonde, og tviholder på en illusjon, for i alle fall å ha noe å se tilbake på som noe av verdi, sier Standal.

Terapien innebærer at pasienten fokuserer på sine kroppslige signaler, og etter hvert vil han kunne trenge lenger og lenger inn i sin egen konflikt. Kommentarer, sprøsmål og antydninger fra terapeuten, basert på observasjon av kroppslige symptomer, kan være ledetråder.
– Vi opplever noen ganger at røde flekker etter slag kommer til syne under behand-lingen, blåmerker kan komme tilbake der de engang har vært og det kan til og med piple frem blod. Dette er rart og vanskelig å forstå, men hos noen en del av helingen, sier han.
Terapeuten har lang erfaring i å lese menneskers utviklingshistorie gjennom å bruke øynene og registrere kroppene deres. Kroppsspråk, form og atferd, samt holdning, stemmeleie, fettfordeling og mimikk studeres grundig. Alt etter hvordan pasienten presenterer seg selv gjennom det å legge seg på benken danner han seg en hypotese om hvordan behandlingen skal legges opp.

– De grunnleggende konfliktene, som er opphav til plagene, må trinnvis frem i pasientens bevissthet slik at han kan få en ny sjanse til å takle dem. For eksempel må raseriet som ble holdt tilbake i barndommen, nå få komme til uttrykk akkurat så sterkt som det er. Gjenopplevelse av de vonde hendelsene er en forutsetning for å bli fri, sier Kjell Standal.

Vegetoterapi er en terapeutisk metode som tar utgangspunkt i at alle psykiske belastniger gir seg fysiske utslag. Respektløs behandling, slag og overgrep setter seg fast og gir opphav til smerte og lidelse. Gjennom terapi er det mulig å avdekke kroppens hemmeligheter, opplevelser som er glemt, fortengt eller som hendte før pasienten hadde et språk å forklare med.

Ved å ligge på ryggen med løftede knær og fotsålene på underlaget øker pasientens sjanser til å utforske sitt indre og lytte til kroppens historier. Plasseringen er inspirert av det som Standal mener kan kalles den menneskelige grunnstilling. Navnet kommer av likheten med fosterets stilling i mors liv og spedbarnets stilling når det blir lagt på ryggen. Barnet trekker benene opp og lar knærne hvile på magen, slik at bekkenet får fri bevegelse. I løpet av behandlingen vil mange pasienter spontant begeve seg som spedbarnet.

Den første instruksjonen er at pasienten blir bedt om å tømme hodet for tanker og puste slik han er vant til. Når pasienten ligger på denne måten, faller blodtrykket mens det vegetative systemet aktiveres. Da vil også de stedene i systemet som er forstyrres aktiveres, og symptomene forsterkes. Dette er et godt utgangspunkt for behandling.

I Selvreguleringsbasert og Opplevelsesorientert Vegetoterapi, som ble utviklet av Victor Lindén, og videreutviklet av Standal skal terapeuten ikke basere tilnærmingen til pasienten ved at denne berøres, blir tatt på. Behandlingen skal gå frem i pasientens eget tempo, og berøring som ikke er vel gjennomtenkt og både godtatt og forstått av pasienten, vil kunne virke ødeleggende. Pasienten skal alltid kunne ha øyekontakt med terapeuten.

Vegetoterapien ble først utviklet av Wilhelm Reich, en lege som opprinnelig var en del av gruppen rundt Freud, men som senere gikk sine egne veier. Han var blant annet opptatt av det autonome (ikke viljestyrte) nervesystemet og hvilken innvirkning det har på hvordan vi oppfatter og reagerer på belastninger, fysisk og psykisk. Det er det autonome nervesystemet, immunsystemet og hormonaksene som sammen danner det vegetative systemet. Sykdom, psykisk og kroppslig, kan sees som forstyrrelse i det vegetative systemet.

her en link til mer info om tradisjonen.

http://www.psykologibanken.com/411584250